BADANIE: Przedsiębiorstwa w warunkach niepewności


Niniejsze badanie jest częścią projektu realizowanego w ramach zadań naukowych

KATEDRY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowo-badawczych.

Badanie jest całkowicie anonimowe (nie ma wymogu podawania danych osobowych ani danych wrażliwych dla firmy).

Ankieta składa się z 20 pytań. Jej wypełnianie trwa ok. 10 minut.

Prosimy zapoznać się ze wszystkimi zdaniami tworzącymi możliwe odpowiedzi na pytania. Wyniki badania będą rzetelne, jeżeli wskazane odpowiedzi będą opisywać możliwie "najlepiej sytuację” w Pana(i) przedsiębiorstwie.

Czekamy na Państwa odpowiedzi.

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, prof. UEP

Zespół projektowy: dr Paweł Bartkowiak

dr Adam Weinert

e-mail: badania@strategicznie.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biorąc udział w naszych badaniach naukowych zyskujesz:

- swój wkład w rozwój nauki w Polsce,

- możliwość otrzymania zaświadczenia o współpracy z Katedrą Zarządzania Strategicznego,

- bezpłatny raport z wynikami badań, 

- możliwość udziału w seminarium naukowo-biznesowym.