Strategicznie.pl - badania naukowe Katedry Zarządzania Strategicznego - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Lista dostępnych ankiet w serwisie:
Informacji udziela Adam Weinert (badania@strategicznie.pl).

LimeSurvey Survey Software
The Online Survey Tool - Free & Open Source